Wysokość odsetek ustawowych

Każdego roku Rada Ministrów, z premierem na czele, określa szczegółowo wysokość odsetek ustawowych, jakie znajdują zastosowanie w różnorodnych umowach, zawieranych zarówno pomiędzy firmami, jak i osobami prywatnymi. Odsetki ustawowe w chwili obecnej wynoszą 13% w skali roku, ale we wcześniejszych latach były one zmieniane wielokrotnie. Na początku 2003 roku wynosiły one dokładnie tyle samo, co dziś, ale już 25 września tego samego roku obniżono je do poziomu 12,25%. W dwa lata później, w styczniu 2005 roku podwyższono skalę odsetek ustawowych do granicy 13,5%. W 9 miesięcy później obniżono je o dwa punkty procentowe. Do 15 grudnia 2008 roku obowiązywały odsetki ustawowe w wysokości 11,5%, po czym znów Rada Ministrów zadecydowała o ich podwyższeniu do 13%. Można się spodziewać, że w przyszłości również niejednokrotnie będziemy obserwowali obniżanie lub podwyższanie odsetek ustawowych.

Odsetki ustawowe mogą być wypłacane od sumy pieniężnej. Z taką sytuacją mamy do czynienia wyłącznie wtedy, gdy wynika to z:

Warto podkreślić, że jeśli wysokość odsetek w umowie nie jest określona w sposób szczegółowy, to danej stronie należą się po prostu odsetki ustawowe, w obowiązującej skali procentowej.